Description

Dužina preko svega: 2,50 m
Širina: 1,32 m
Težina: 32 kg
Maksimalno opterećenje: 192 kg
Maksimalna snaga motora: 2 KS
Broj osoba: 2