Description

Dužina preko svega: 3,10 m
Širina: 1,83 m
Težina: 72 kg
Visina jarbola: 3,68 m
Površina jedra: 5,2 m²
Maksimalna snaga motora: 3 KS
Broj osoba: 4